Projekt „Response to Vulnerability in Asylum” – Elmi Abdi na konferencji w Czechach

DSC_0763
Elmi Abdi wziął udział w konferencji zorganizowanej w ramach projektu „Response to Vulnerability in Asylum”, realizowanego przez Urząd do Spraw Cudzoziemców i UNHCR. Konferencja odbyła się w Pradze (Czechy) w dniach 25-26 kwietnia. Projekt „Response to Vulnerability in Asylum” realizowany jest od listopada 2012 r. przez UNHCR we współpracy z polskim Urzędem do Spraw Cudzoziemców. Jego celem jest wypracowanie mechanizmów rozpoznawania i reagowania na szczególne potrzeby osób wrażliwych ubiegając...
More