Materiały szkoleniowe „Online Learning Center for Migration and Human Rights”

IMG_3548_gr
Zachęcamy do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi Online Learning Center for Migration and Human Rights, oferowanymi przez organizację Network Migration in Europe e.V. Materiały w języku angielskim dostępne są w wersji internetowej na stronie Migration Citizenship Education. Mogą posłużyć trenerom i nauczycielom zajmującym się tematyką migracji, praw człowieka i uchodźstwa.               Źródło: Group work with the Convention rela...
More