Somali Community Meeting

Today in Fundacja dla Somalii in Warsaw Stowarzyszenie Somalijskie w RP / Somali Community in Poland organized a meeting for Somali people, who live in Poland. The aim of this special event was to give Somali people an opportunity to meet all together, discuss about important issues e.g. problems and challenges considering life in Poland, as well as promoting Somali culture.

Thank you very much for participation!

***

Dziś w siedzibie Fundacji dla Somalii w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie Somalijczyków mieszkających w Polsce w ramach cyklicznych spotkań organizowanych przez Stowarzyszenie Somalijskie w RP. Celem wydarzenia była możliwość spotkania się Somalijczyków w Polsce, podejmowanie dyskusji, wymiana doświadczeń i poglądów, nawiązywanie kontaktów i utrzymanie kultury somalijskiej oraz omówienie problemów, z którymi borykają się Somalijczycy i wspólne szukanie rozwiązań. Spotkanie uświetnił poczęstunek.

Dziękujemy wszystkim za udział!

SSRP on Facebook!