Projekt Warszawa EURO 2012 już za nami!

Już 27 sierpnia rozpocznie się Warszawa EURO 2012 – kilkudniowy projekt skierowany do młodzieży w wieku 18-25 lat, która swoje zainteresowania wiąże ze sportem. Uczestnikami będą młodzi ludzie z Polski, Finlandii, Wielkiej Brytanii oraz Szwecji. Tematem przewodnim wydarzenia jest sport oraz aktywizacja młodzieży z różnych krajów Europy do czynnego uczestnictwa we wszelkiego rodzaju przejawach aktywności fizycznej oraz organizacji przedsięwzięć sportowych. Podczas wspólnych warsztatów i zajęć chcemy zwrócić uwagę na występowanie takich zjawisk jak rasizm, ksenofobia, islamofobia, dyskryminacja. Wszystkie cele projektu Warszawa EURO 2012 nawiązują do celi i priorytetów programu „Młodzież w działaniu”, a są to: integracja młodzieży UE, rozwój dialogu międzykulturowego, przekazanie wiedzy na temat UE oraz programu „Młodzież w działaniu”, promowanie tolerancji, braku uprzedzeń, rozwój zdolności manualnych i kreatywności.

Projekt Warszawa EURO 2012 obejmuje m.in. zajęcia integracyjne, warsztaty sportowe, wycieczki „Śladami Euro 2012” po Warszawie, warsztaty oczekiwań, warsztat „Symbol mojej reprezentacji”, gry terenowe „Poznaj piękno natury w Warszawie”, warsztaty „Poznaj stadiony świata”, warsztaty „Sport to zdrowie”, warsztaty ceramiczne „Stwórz maskotkę drużyny”, różne aktywności fizyczne, gry zespołowe na halach sportowych oraz na świeżym powietrzu.