Projekt STREET ART już za nami

We wrześniu w Warszawie zebrała się młodzież z Wielkiej Brytanii, Włoch i Holandii w jednym celu – przez kilka dni obcować ze sztuką. W ramach projektu były zorganizowane warsztaty z różnych dziedzin sztuki: malarstwa, grafiki, plakatu, muzyki oraz tańca. Zajęcia miały luźną formę – padały przykłady z teorii, jak również, uczestnicy w praktyce spróbowali własnych umiejętności.

Poprzez zajęcia plastyczne, gry i zabawy młodzież nie tylko pogłębiała swą wiedzę o innych krajach i artystach, lecz także budowała most wzajemnego zrozumienia wśród młodzieży. Celem projektu zgodnie z ideą Programu „Młodzież w działaniu” było: nawiązanie międzynarodowej współpracy partnerskie z młodymi ludźmi, którzy dzielą nasze pasję i zainteresowanie sztuką, rozwijanie edukacji międzykulturowej w ramach działań młodzieżowych, promowanie podstawowych wartości UE, poszanowania godności ludzkiej, równości, poszanowania praw człowieka, tolerancji i niedyskryminacji, ułatwianie udziału w programie młodzieży z mniejszymi szansami, tworzenie możliwości uczenia się pozaformalnego i nieformalnego w wymiarze europejskim oraz nowatorskich możliwości związanych z aktywnym udziałem w życiu obywatelskim.

Rezultatem warsztatów był „Dzień Twórczości Europejskiej”, w którym zostały pokazane wszystkie dzieła i efekty prac wykonanych na zajęciach.

Projekt został zrealizowany w ramach programu Młodzież w Działaniu
Wymiar europejski: Polska, Wielka Brytania, Włochy, Holandia.
Partnerzy: SSRP (PL), KAYD (GB), PDA (IT), Soneca (NL)