Projekt ‚How To Live A Long, Healthy & Happy Life’

eu-flag-erasmus_vect_pos
15416907_10208214546700847_1708650718_n
Projekt How To Live A Long, Healthy & Happy Life realizowany od 01.05 do 31.08.2016 skierowany był do młodzieży w wieku 18-28 lat, która zainteresowana była  zdrowym trybem życia i sportem. Dzięki działaniom projektowym  osoby te są lepiej przygotowane do organizacji czasu wolnego i aktywizacji społeczności lokalnych. W ich głowach  zrodził się pomysł projektu wymiany, dzięki której młodzi ludzie mieli szanse wymienić  się swoim doświadczaniem  o  zdrowym stylu życia, aktywności fizycznej oraz rozwinąć  wiedzę jeszcze bardziej na ten temat, poznając nowe metody działania, nowych ludzi, nowe organizacje.
W projekcie brała udział młodzież z Polski, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Norwegii. W dobie tak wielu chorób cywilizacyjnych my – jako organizacja i nasi partnerzy zaktywizowaliśmy młodzież Europy do zdrowego życia. Wszyscy partnerzy w swojej pracy zauważyli problem bierności społecznej w zakresie odpowiedniego odżywiania się oraz uprawiania sportu. Nasze obserwacje oraz  zainteresowania młodzieży z nami współpracującej spowodowały chęć zmian w myśleniu społeczności europejskiej poprzez realizowanie zaplanowanych działań.
Główna tematyką projektu było: 
zdrowy tryb życia,  aktywizacja młodzieży oraz społeczności lokalnej do  działania w sferze sportu i rekreacji, przemyślanego odżywiania.
Poprzez nasze działania zrealizowaliśmy następujące cele:
– poznanie przez uczestników przykładowych modeli pracy z młodzieżą w celu jej aktywizowania poprzez różne warsztaty związane z tematyką zdrowia,
– pogłębienie wiedzy uczestników z zakresu mitów i faktów  na temat zdrowego stylu życia,
– pogłębienie wiedzy uczestników odnośnie wpływu jedzenia na nasz rozwój osobisty i społeczny,
– poszerzenie wiedzy uczestników z zakresu  planowania od początku do końca działań sportowych / imprez sportowych,
– poszerzenie wiedzy uczestników przez naukę od samych siebie przez prezentacje własnej osoby, ukazanie umiejętności ruchowych i nie tylko promowanie tolerancji,
– poszerzenie wiedzy na temat  zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia, odpowiedniej diety, ciekawostek żywieniowych, tworzenia zbilansowanej diety człowieka, roli nawadniania  w życiu człowieka,
– przekazanie wiedzy na temat UE i programu Erasmus+ , integracja młodzieży z różnych krajów UE, rozwój dialogu międzykulturowego, integracji i zapobiegania wykluczeniu migrantów wśród młodzieży,
– rozwój umiejętności sportowych uczestników i kondycji fizycznej uczestników,
– promocja współpracy europejskiej w zakresie problematyki i działań młodzieżowych.
-promowanie ogólnej aktywności obywatelskiej, społecznej, wspieranie współpracy europejskiej w dziedzinie młodzieży przez wspólne warsztaty w mieszanych grupach i przyjaźnie projektowe, które zaprocentują następnymi projektami, poszerzenie wiedzy uczestników na temat migracji, uprzedzeń, rasizmu i dyskryminacji, rozwijanie poczucia solidarności i promowanie tolerancji wśród młodzież,
– szerzenie świadomości  na temat równości w sporcie pod względem płci, pochodzenia i religii wśród uczestników oraz społeczności lokalnej,
– promowanie najbardziej popularnych sportów,  w społecznościach lokalnych uczestników,
– zwiększenie zdolności organizacji działających w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży, w szczególności w obszarze umiędzynarodawiania, równego dostępu i włączenia społecznego, jakościowych i ukierunkowanych działań przeznaczonych dla określonych grup,
– promocja wykorzystywania innowacyjnych praktyk w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży dzięki wspieraniu zindywidualizowanego podejścia do nauczania, uczenia się opartego na współpracy i krytycznego myślenia,
– promowanie zdrowych nawyków, w szczególności poprzez zachęcanie do aktywności na świeżym powietrzu i uprawiania sportów powszechnych, jako środek promujący zdrowy tryb życia oraz zwiększający włączenie społeczne i aktywne uczestnictwo osób młodych w życiu społecznym.
W wyniku realizacji projektu umożliwiliśmy kilku grupom młodzieży odwiedzenie naszego pięknego kraju  w celu uczestnictwa we wspólnym programie zajęć dotyczącym zdrowego trybu życia, sportu. Nasz projekt zakładał  aktywne uczestnictwo młodych ludzi, mieli oni możliwość odkrywania i poznawania różnych realiów społecznych i kulturowych, mieli zapewnioną przestrzeń, w której  mogli się uczyć od siebie nawzajem oraz rozwijać swoją przedsiębiorczość, wzmocnić swoje obywatelstwo europejskie.
15387477_10210016396740983_440523325_o 15409759_10210016404341173_350765968_o 15419432_10210016383340648_1280028667_o 15419505_10210016384060666_469840681_o 15423709_10210016386580729_599025598_n 15491535_10210016389580804_1237653107_o 15491778_10210016406541228_1721175213_o
eu-flag-erasmus_vect_pos