Projekt ?Response to Vulnerability in Asylum? ? Elmi Abdi na konferencji w Czechach

Elmi Abdi wziął udział w konferencji zorganizowanej w ramach projektu ?Response to Vulnerability in Asylum?, realizowanego przez Urząd do Spraw Cudzoziemców i UNHCR. Konferencja odbyła się w Pradze (Czechy) w dniach 25-26 kwietnia.

Projekt ?Response to Vulnerability in Asylum? realizowany jest od listopada 2012 r. przez UNHCR we współpracy z polskim Urzędem do Spraw Cudzoziemców. Jego celem jest wypracowanie mechanizmów rozpoznawania i reagowania na szczególne potrzeby osób wrażliwych ubiegających się o ochronę międzynarodową,  poprawa jakości procesu wydawania decyzji w sprawach uchodźczych oraz rozwijania kompetencji i potencjału podmiotów działających na rzecz tej grupy w krajach Europy Środkowej.

Głównym założeniem projektu jest: gromadzenie informacji na temat sytuacji osób szczególnie wrażliwych, które znajdują się w procedurze o nadanie statusu uchodźcy w wybranych krajach Unii Europejskiej; zapewnienie skutecznej i właściwej ich identyfikacji oraz stworzenie narzędzi, które pozwolą na zapewnienie skutecznej odpowiedzi na potrzeby tej grupy.

Projekt zakłada kompleksowe podejście do kwestii związanych z sytuacją osób wrażliwych, w szczególności biorąc pod uwagę takie kryteria jak: wiek (np. dzieci bez opieki, osoby starsze), płeć, stan psychiczny i fizyczny (np. osoby niepełnosprawne, osoby cierpiące na zespół stresu pourazowego), doświadczenia (np. ofiary handlu ludźmi), grupa społeczna czy charakterystyka osobowa (np. mniejszości seksualne, samotne kobiety, samotne matki).

Zakończenie projektu ma nastąpić w grudniu bieżącego roku. Jest on realizowany w Polsce, Bułgarii, Rumunii, Słowacji, Wielkiej Brytanii i na Węgrzech. Współfinansowany jest przez Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców.

Więcej na temat projektu ?Response to Vulnerability in Asylum? na stronach UNHCR i Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Źródło: Urząd do Spraw Cudzoziemców