Materiały szkoleniowe „Online Learning Center for Migration and Human Rights”

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi Online Learning Center for Migration and Human Rights, oferowanymi przez organizację Network Migration in Europe e.V.

Materiały w języku angielskim dostępne są w wersji internetowej na stronie Migration Citizenship Education. Mogą posłużyć trenerom i nauczycielom zajmującym się tematyką migracji, praw człowieka i uchodźstwa.

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Group work with the Convention relating to the Status of Refugees, Berlin Training 2010