Forum ds. Lokalnych Polityk Migracyjnych

W dniach 18-21 września w Bemowskim Centrum Kultury Warszawie odbyły się obrady trzeciego międzysektorowego Forum ds. Lokalnych Polityk Migracyjnych. SSRP, reprezentowane przez Elmiego Abdi, wraz z innymi przedstawicielami środowisk migranckich, poruszyli tematykę polityki migracyjnej w Polsce, w tym: przepisy migracyjne, dostęp migrantów do edukacji i edukacja dzieci cudzoziemskich w placówkach oświatowych, zagadnienia obecności migrantów na polskim rynku pracy oraz metody integracji i aktywizacji środowisk migranckich w obrębie lokalnej społeczności i samorządach. Forum miało charakter roboczy, jego uczestnicy pracowali w niewielkich grupach.

Na obradach Forum obecni byli również przedstawiciele szwajcarskiego kantonu Neuchatel, przy wsparciu których realizowane było wydarzenie. Zaprezentowali oni obraz polityki migracyjnej w Szwajcarii.

Polecamy uwadze stronę Miejskie Polityki Migracyjne.