NASZE PROJEKTY

Wszyscy są równi wobec prawa i mają prawo, bez jakiejkolwiek różnicy, do jednakowej ochrony prawnej. Wszyscy mają prawo do jednakowej ochrony przed jakąkolwiek dyskryminacją, będącą pogwałceniem niniejszej Deklaracji, i przed jakimkolwiek narażeniem na taką dyskryminację.
Artykuł 7 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
10 grudnia 1948 r.

Działania stowarzyszenia nastawione przede wszystkim na:

  • jednoczenie Somalijczyków przebywających na stałe lub tymczasowo w Polsce w celu podtrzymywania kultury, tradycji, obyczajów, języka somalijskiego oraz wzajemnej pomocy,
  • zbliżanie kultury, tradycji między Somalią a Polską poprzez organizację wydarzeń kulturowych, w tym organizacji Dni Somalii o walorze edukacyjno-kulturalnym,
  • rozwój i wzmacnianie stosunków kulturowych polsko-somalijskich, wspieranie integracji Somalijczyków w dziedzinie kulturowej i społeczno-ekonomicznej, pomoc Somalijczykom na rynku pracy,
  • pomoc w tłumaczeniach niezbędnych dokumentów,
  • pomoc Somalijczykom w uzyskaniu dostępu do bezpłatnej pomocy prawnej i informacji o przepisach prawnych obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej,
  • udzielanie Somalijczykom starającym się o zamieszkanie w Rzeczpospolitej Polskiej niezbędnych informacji dotyczących wszelkich aspektów kulturowych, prawnych, gospodarczych, humanitarnych oraz dyplomatycznych,
  • współpraca z organami administracji publicznej, organami administracji rządowej i terenowej w zakresie urzeczywistnienia zasad pomocy Somalijczykom określonych w międzynarodowych aktach prawnych,
  • wsparcie cudzoziemców, a przede wszystkim Somalijczyków w integracji ze społeczeństwem europejskim poprzez wydarzenia kulturowe, szkolenia oraz warsztaty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.