CIEKAWOSTKI

Ciekawostki mają na celu przybliżyć życie codzienne, normy prawne Somalijczyków, jak również pokazać różnice i podobieństwa.

Somalijczycy opierają swoje życie społeczne na prawie zwyczajowym. Jest to zjawisko niezwykłe, albowiem większość współczesnych społeczeństw funkcjonuje na gruncie prawa stanowionego. Somalijczycy trzymają się swojego prawa zwyczajowego z prostego powodu ? uważają, że jest ono lepsze od stanowionego.

W kolejnych podrozdziałach zostały pokrótce przedstawione:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.