KONFERENCJA ,,RÓŻNORODNOŚĆ W PRAKTYCE – CUDZOZIEMCY W RELACJACH URZĘDOWYCH”

KONFERENCJA ,,RÓŻNORODNOŚĆ W PRAKTYCE – CUDZOZIEMCY W RELACJACH URZĘDOWYCH”

20 listopada w Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach przy ul. Rynek 3 odbyła się ogólnopolska konferencja ”Różnorodność w praktyce – edukacja antydyskryminacyjna dla urzędników i funkcjonariuszy publicznych”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Pro Humanum. Patronat nad konferencją objęli: Wojewoda Świętokrzyski Pani Bożentyna Pałka-Koruba oraz Komendant Wojewódzki Policji Świętokrzyskiej nadinsp. Jarosław Szymczyk.