Zajęcia międzykulturowe w przedszkolu
Spotkanie w Warsaw Bilingual School
Wigilia Międzykulturowa * Christmas Party *

Wigilia Międzykulturowa * Christmas Party *

[English version below]

Święta Bożego Narodzenia są okazją do spotkań, spędzenia czasu w miłym gronie, wśród uśmiechu i pysznych dań 🙂 Również i w tym roku zaprosiliśmy naszych Przyjaciół do wspólnego świętowania podczas Wigilii Międzykulturowej – przyjęcia gwiazdkowego, organizowanego we współpracy z Fundacją dla Somalii. Wieczorem 21 grudnia spotkaliśmy się na Brackiej, by podzielić się wielokulturowymi życzeniami.

Nie zabrakło oczywiście wyśmienitego jedzenia! Stół uginał się od potraw polskich, somalijskich, erytrejskich, indonezyjskich, ukraińskich, tadżyckich i innych. Ponadto na dzieci czekały upominki od Świętego Mikołaja.

Korzystając z okazji, życzymy wszystkim Szczęśliwego Nowego Roku, zdrowia i pomyślności w 2017.

    Do zobaczenia! 

**********************

Wigilię Międzykulturową w Fundacji dla Somalii finansuje Urząd Miasta st. Warszawy.

********************************

Fotogaleria dzięki uprzejmości Syaiful Bahri:

15401070_1462041827143458_555591909338385367_n 15578485_10154414917857772_5324180547210900833_n 15589890_10154414919282772_5871142883464399484_n 15589982_10154414918642772_6770501675899965889_n 15590250_10154414918067772_8396489763948183009_n 15590397_10154414917827772_6902557055046762783_n 15621667_10154414920332772_4008287071686702696_n 15621730_10154414919682772_4873519517813238263_n 15622260_1475388179142156_7536833094018022951_n 15622598_10154414918547772_2010210315941533330_n 15665918_10154414920722772_6849605160534573044_n 15672594_1475387585808882_5841569457969984231_n 15672923_10154414918077772_983752874534387948_n 15697464_10154414920502772_8940863642387415429_n 15697975_1475388015808839_8111461595600576846_n 15726254_1475387949142179_5216709270562486762_n

Christmas is a perfect opportunity to meet, spend time with friends and family, among the smiles and delicious food 🙂 Also this year we invited our friends to celebrate Intercultural Christmas Party – organized in cooperation with the Foundation for Somalia. In the evening of December 21st we met at Bracka to share our multicultural wishes.

There was, of course, some delicious food! The table groaned with Polish, Somali, Eritrean, Indonesian, Ukrainian, Tajik dishes, among others. In addition, children were given nice gifts from Santa Claus.

We wish you all a Happy New Year, health and prosperity in 2017.

     See you soon!

**********************

Intercultural Christmas Party was financed by Urząd Miasta st. Warszawy

********************************

Photo gallery on courtesy of Syaiful Bahri

 

Projekt ‚How To Live A Long, Healthy & Happy Life’

Projekt ‚How To Live A Long, Healthy & Happy Life’

eu-flag-erasmus_vect_pos
15416907_10208214546700847_1708650718_n
Projekt How To Live A Long, Healthy & Happy Life realizowany od 01.05 do 31.08.2016 skierowany był do młodzieży w wieku 18-28 lat, która zainteresowana była  zdrowym trybem życia i sportem. Dzięki działaniom projektowym  osoby te są lepiej przygotowane do organizacji czasu wolnego i aktywizacji społeczności lokalnych. W ich głowach  zrodził się pomysł projektu wymiany, dzięki której młodzi ludzie mieli szanse wymienić  się swoim doświadczaniem  o  zdrowym stylu życia, aktywności fizycznej oraz rozwinąć  wiedzę jeszcze bardziej na ten temat, poznając nowe metody działania, nowych ludzi, nowe organizacje.
W projekcie brała udział młodzież z Polski, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Norwegii. W dobie tak wielu chorób cywilizacyjnych my – jako organizacja i nasi partnerzy zaktywizowaliśmy młodzież Europy do zdrowego życia. Wszyscy partnerzy w swojej pracy zauważyli problem bierności społecznej w zakresie odpowiedniego odżywiania się oraz uprawiania sportu. Nasze obserwacje oraz  zainteresowania młodzieży z nami współpracującej spowodowały chęć zmian w myśleniu społeczności europejskiej poprzez realizowanie zaplanowanych działań.
Główna tematyką projektu było: 
zdrowy tryb życia,  aktywizacja młodzieży oraz społeczności lokalnej do  działania w sferze sportu i rekreacji, przemyślanego odżywiania.
Poprzez nasze działania zrealizowaliśmy następujące cele:
– poznanie przez uczestników przykładowych modeli pracy z młodzieżą w celu jej aktywizowania poprzez różne warsztaty związane z tematyką zdrowia,
– pogłębienie wiedzy uczestników z zakresu mitów i faktów  na temat zdrowego stylu życia,
– pogłębienie wiedzy uczestników odnośnie wpływu jedzenia na nasz rozwój osobisty i społeczny,
– poszerzenie wiedzy uczestników z zakresu  planowania od początku do końca działań sportowych / imprez sportowych,
– poszerzenie wiedzy uczestników przez naukę od samych siebie przez prezentacje własnej osoby, ukazanie umiejętności ruchowych i nie tylko promowanie tolerancji,
– poszerzenie wiedzy na temat  zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia, odpowiedniej diety, ciekawostek żywieniowych, tworzenia zbilansowanej diety człowieka, roli nawadniania  w życiu człowieka,
– przekazanie wiedzy na temat UE i programu Erasmus+ , integracja młodzieży z różnych krajów UE, rozwój dialogu międzykulturowego, integracji i zapobiegania wykluczeniu migrantów wśród młodzieży,
– rozwój umiejętności sportowych uczestników i kondycji fizycznej uczestników,
– promocja współpracy europejskiej w zakresie problematyki i działań młodzieżowych.
-promowanie ogólnej aktywności obywatelskiej, społecznej, wspieranie współpracy europejskiej w dziedzinie młodzieży przez wspólne warsztaty w mieszanych grupach i przyjaźnie projektowe, które zaprocentują następnymi projektami, poszerzenie wiedzy uczestników na temat migracji, uprzedzeń, rasizmu i dyskryminacji, rozwijanie poczucia solidarności i promowanie tolerancji wśród młodzież,
– szerzenie świadomości  na temat równości w sporcie pod względem płci, pochodzenia i religii wśród uczestników oraz społeczności lokalnej,
– promowanie najbardziej popularnych sportów,  w społecznościach lokalnych uczestników,
– zwiększenie zdolności organizacji działających w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży, w szczególności w obszarze umiędzynarodawiania, równego dostępu i włączenia społecznego, jakościowych i ukierunkowanych działań przeznaczonych dla określonych grup,
– promocja wykorzystywania innowacyjnych praktyk w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży dzięki wspieraniu zindywidualizowanego podejścia do nauczania, uczenia się opartego na współpracy i krytycznego myślenia,
– promowanie zdrowych nawyków, w szczególności poprzez zachęcanie do aktywności na świeżym powietrzu i uprawiania sportów powszechnych, jako środek promujący zdrowy tryb życia oraz zwiększający włączenie społeczne i aktywne uczestnictwo osób młodych w życiu społecznym.
W wyniku realizacji projektu umożliwiliśmy kilku grupom młodzieży odwiedzenie naszego pięknego kraju  w celu uczestnictwa we wspólnym programie zajęć dotyczącym zdrowego trybu życia, sportu. Nasz projekt zakładał  aktywne uczestnictwo młodych ludzi, mieli oni możliwość odkrywania i poznawania różnych realiów społecznych i kulturowych, mieli zapewnioną przestrzeń, w której  mogli się uczyć od siebie nawzajem oraz rozwijać swoją przedsiębiorczość, wzmocnić swoje obywatelstwo europejskie.
15387477_10210016396740983_440523325_o 15409759_10210016404341173_350765968_o 15419432_10210016383340648_1280028667_o 15419505_10210016384060666_469840681_o 15423709_10210016386580729_599025598_n 15491535_10210016389580804_1237653107_o 15491778_10210016406541228_1721175213_o
eu-flag-erasmus_vect_pos
Dzień Uchodźcy w Warszawie! Piknik Refugee.pl
Rozpoczęcie projektu How To Live A Long, Healthy & Happy Life

Rozpoczęcie projektu How To Live A Long, Healthy & Happy Life

Rozpoczynamy projekt How To Live A Long, Healthy & Happy Life!

Działanie skierowane jest do młodzieży z krajów: Polska, Wielka Brytania, Finlandia, Norwegia w wieku 18-28 lat, która jest zainteresowana zdrowym trybem życia i sportem, a główną tematyką jest zdrowy tryb życia,  aktywizacja młodzieży oraz społeczności lokalnej do  działania w sferze sportu i rekreacji oraz przemyślanego odżywiania.

Zakładane cele projektu to:

– poznanie przez uczestników przykładowych modeli pracy z młodzieżą w celu jej aktywizowania poprzez różne warsztaty związane z tematyką zdrowia,
? pogłębienie wiedzy uczestników z zakresu mitów i faktów  na temat zdrowego stylu życia,
? pogłębienie wiedzy uczestników odnośnie wpływu jedzenia na nasz rozwój osobisty i społeczny,
? poszerzenie wiedzy uczestników z zakresu  planowania od początku do końca działań sportowych / imprez sportowych,
? poszerzenie wiedzy uczestników przez naukę od samych siebie przez prezentacje własnej osoby, ukazanie umiejętności ruchowych i nie tylko promowanie tolerancji,
? poszerzenie wiedzy na temat  zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia, odpowiedniej diety, ciekawostek żywieniowych, tworzenia zbilansowanej diety człowieka, roli nawadniania  w życiu człowieka,
? przekazanie wiedzy na temat UE i programu Erasmus+ , integracja młodzieży z różnych krajów UE, rozwój dialogu międzykulturowego, integracji i zapobiegania wykluczeniu migrantów wśród młodzieży,
? rozwój umiejętności sportowych uczestników i kondycji fizycznej uczestników,
? promocja współpracy europejskiej w zakresie problematyki i działań młodzieżowych.
-promowanie ogólnej aktywności obywatelskiej, społecznej, wspieranie współpracy europejskiej w dziedzinie młodzieży przez wspólne warsztaty w mieszanych grupach i przyjaźnie projektowe, które zaprocentują następnymi projektami, poszerzenie wiedzy uczestników na temat migracji, uprzedzeń, rasizmu i dyskryminacji, rozwijanie poczucia solidarności i promowanie tolerancji wśród młodzież,
? szerzenie świadomości  na temat równości w sporcie pod względem płci, pochodzenia i religii wśród uczestników oraz społeczności lokalnej,
? promowanie najbardziej popularnych sportów,  w społecznościach lokalnych uczestników,
? zwiększenie zdolności organizacji działających w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży, w szczególności w obszarze umiędzynarodawiania, równego dostępu i włączenia społecznego, jakościowych i ukierunkowanych działań przeznaczonych dla określonych grup,
? promocja wykorzystywania innowacyjnych praktyk w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży dzięki wspieraniu zindywidualizowanego podejścia do nauczania, uczenia się opartego na współpracy i krytycznego myślenia,
? promowanie zdrowych nawyków, w szczególności poprzez zachęcanie do aktywności na świeżym powietrzu i uprawiania sportów powszechnych, jako środek promujący zdrowy tryb życia oraz zwiększający włączenie społeczne i aktywne uczestnictwo osób młodych w życiu społecznym.

eu-flag-erasmus_vect_pos

Warsztaty językowo-kulturowe o Somalii
SSRP w Radzie Fundacji na rzecz Centrum Wielokulturowego!
SSRP w Garwolinie – udział w projekcie „Aktywnie Legalnie”
Złote Wachlarze Award for Abdulcadir Gabeire Farah!

Złote Wachlarze Award for Abdulcadir Gabeire Farah!

Złote Wachlarze 2014 rozdane!
18 grudnia 2014 podczas uroczystej gali ogłoszono laureatów „Złotych Wachlarzy 2014” – konkursu organizowanego przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji (IOM). Statuetki otrzymali: w kategorii „Osoba” – Abulcadir Gabeire Farah, Prezes Fundacji dla Somalii oraz w kategorii „Instytucja” – Fundacja Inna Przestrzeń. Nagrodę Publiczności otrzymała Karolina Sydow.
Gratulacje!
***
The president of the Foundation for Somalia, Abdulcadir Gabeire Farah, was awarded ‚Złote Wachlarze Award 2014’ in the ?Person? category during the Złote Wachlarze ceremony on the 18th December 2014. The competition was organized by International Organization for Migrations (IOM) in Warsaw, Poland.
Congratulations!
IOM Awards photo gallery
Photo by Łukasz Pniewski
10845923_10203405811685477_5883366785728407837_n
1964976_10203405808685402_6300593039405021947_n 10351078_10203405805365319_4864055774678274816_n 10391369_10203405816765604_2486840504567035799_n 10806221_10203405815325568_2336345315815313601_n
10847856_10203405426315843_1280198554544327206_n
10857931_10203405806605350_8212550796454693059_n 10845923_10203405811685477_5883366785728407837_n 10846115_10203405803605275_3204852516143682427_n