O NAS

Pierwsi Somalijczycy przyjechali do Polski w latach dziewięćdziesiątych. W tym samym okresie w innych państwach Europy zaczęli się pojawiać pierwsi uchodźcy z Somalii. Przyczyną tego stanu rzeczy był wybuch wojny domowej w 1991 roku.

Oczywiście dla pierwszych uchodźców z Somalii, Polska nie była krajem docelowym a jedynie traktowali ją jako państwo tranzytowe. Jednak  niektórzy z uchodźców Somalijskich po krótkim pobycie w Polsce postanowili zostać i skorzystać i z możliwości ubiegania się o azyl.

Był to również czas kiedy do Polski zaczęło napływać coraz więcej obcokrajowców zarówno legalnymi jak i nielegalny ścieżkami. Okres ten był trudny zarówno dla Polaków, którzy po raz pierwszy po długiej przerwie mieli okazję zetknąć się i poznać inną kulturę jak i dla Somalijczyków, którzy chcieli zintegrować się ze społeczeństwem Polskim.

W 2005 około sześćdziesięciu Somalijczyków zdecydowało się założyć stowarzyszenie. Stowarzyszenie Somalijskie oficjalnie zarejestrowane zostało w 2005 roku.

Celem Stowarzyszenia jest:

  1. Jednoczenie ludzi z Somalii przebywających na stałe lub tymczasowo w RP, w celu podtrzymywania kultury, tradycji, obyczajów, języka somalijskiego oraz wzajemna pomoc.
  2. Zbliżanie kultury, tradycji między Somalią a Polską.
  3. Rozwój i wzmacnianie stosunków kulturowych polsko-somalijskich.
  4. Pomoc w tłumaczeniach.
  5. Pomoc Somalijczykom w uzyskaniu dostępu do bezpłatnej pomocy prawnej i informacji o przepisach prawnych obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej.
  6. Wspieranie integracji Somalijczyków w dziedzinie kulturowej i społeczno-ekonomicznej.
  7. Współpraca z organami administracji publicznej, organami administracji rządowej i terenowej w zakresie urzeczywistnienia zasad pomocy Somalijczykom określonych w międzynarodowych aktach prawnych.
  8. Pomoc Somalijczykom w poszukiwaniu miejsc pracy na polskim rynku pracy.
  9. Udzielanie Somalijczykom starającym się o zamieszkanie w Rzeczpospolitej Polskiej niezbędnych informacji dotyczących wszelkich aspektów kulturowych, prawnych, gospodarczych, humanitarnych, dyplomatycznych.

Mimo iż działalność Stowarzyszenia nie należy do najprostszych cały czas pracujemy na rzecz pomocy Somalijczykom w Polsce, jak również przybliżamy kulturę Somalijską Polakom.

Największe trudności z jakimi borykają się osoby z którym stowarzyszenie współpracuj to kłopoty z wykształceniem. Niestety dokumenty Somalijskie poświadczające poziom wykształcenia nie są honorowane na terenie Polski .Drugą odrębną  kwestią jest  brak wykształcenia części z tych osób.

Kolejny problem jest związany z  trudnościami o charakterze mieszkaniowym. Osoby, które  postanowili zostać w Polsce na stałe nie mają możliwości wynajęcia mieszkania gdyż jest to dla nich po prostu za drogie.

Następnie bariera językowa , która przyczynia się między innymi do trudności w załatwianiu spraw w urzędach powoduje wykluczanie tej  grupy ze sfery życia społecznego. Powstaje błędne koło, tak trudne do zerwania.

Jednak współpracując ze sobą przy odrobinie dobrej woli możemy razem wiele  zmienić.

STATUT SSRP (PDF)

 

Sprawozdanie za 2015 rok (plik do pobrania): 

SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_2015_STOWARZYSZ

 

Sprawozdanie za 2016 rok (pliki do pobrania): 

STO. SOMAL. inf_dod_2016

STOW SOMALIJSKIE RZiS-2016

STOW. SOMALIJSKIE-BILANS-2016

STOW. SOMALIJSKIE-ZOIS-2016

 

Sprawozdanie za 2017 rok (pliki do pobrania): 

ST.SOMAL- ZOIS-2017

ST.SOMAL-BILANS-2017

ST.SOMALRZiS-2017

STO. SOMAL. Informacja dodatkowa 2017

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.