„Nothing about us without us – locally!”

Projekt „Nic o nas bez nas – lokalnie” („Nothing about us without us – locally!”) to cykl seminariów lokalnych w największych miastach w Polsce, realizowanych przez Fundację dla Somali w ramach Krajowej Platformy Współpracy na rzecz Integracji. Seminaria odbywają się w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Lublinie i Krakowie.

Za nami są już seminaria w Warszawie, Wrocławiu i Łodzi. Pierwsze z seminariów odbyło się 1 października w Warszawie i było prowadzone przez Elmiego Abdi oraz Jamesa Omolo, prezesa Fundacji Afryka Connect. Drugie seminarium konsultacyjne miało miejsce we Wrocławiu, trzecie zaś – w Łodzi. W łódzkim seminarium, podczas którego dyskusje skupiły się na przeciwdziałaniu dyskryminacji, aktywnie uczestniczyli także przedstawiciele organizacji pozarządowych i reprezentanci Uniwersytetu Łódzkiego i Urzędu ds. Cudzoziemców.

Podczas spotkań omówiono tematy związane z legalizacją pobytu, prawem migracyjnym, polityką społeczną, polityką antydyskryminacyjną, rynkiem pracy oraz aktywnością i zaangażowaniem migrantów w życiu publicznym. 

Zachęcamy do śledzenia kolejnych spotkań seminaryjnych w ramach projektu na stronie Immigrants in Action.  Już wkrótce Lublin i Warszawa!